fredag 9. april 2010

Inspirasjonskveld med Tove Stang Karlsen

Lillehammer Lappelaug inviterer til en hyggekveld med Tove Stang Karlsen, mandag 12.04., som vil forteller oss om prosessen fra idé til ferdig produkt innen lappesøm. Ønsker alle velkommen til en inspirerende kveld kl. 18.30 i Lillehammer Kirkesenter. Inngangsbill. kr. 20,- for medlemmer og kr. 50,- for ikkemedlemmer.

Ingen kommentarer: